Kampsaker

Mer informasjon om produkter
Som forbrukere ønsker vi å kunne få produktinformasjon fra bryggeriene, slik som etiketter og innhold, beskrivelse av smak og bruksområder, eksempelvis til mat. Dette gjelder både egne websider og informasjonsbrosjyrer, å kunne linke til tester og uavhengige kommentarer om egenproduserte varer. I dagens system har utenlandske bryggerier store fordeler. 

For et modifisert reklameforbud
NORØL støtter dagens reklameforbud, men ikke den konservative linjen hvor alle typer informasjon og bilder av øl som i dag begrenses av reklameforbudet. Vi heller ønsker ikke en situasjon for de store og ressurssterke bryggeriene kan oversvømme markedet med reklame.

Kjøp av produkter på produksjonsstedet
Muligheten til å kunne kjøpe varer fra utsalg i tilknytning til bryggerier. Dette må være uavhengig av alkoholstyrken på produktet. 

Produsenter på festivaler
På festivaler hvor man må betale for inngang og drikke skal det være mulig for representanter å skjenke og informere om egne produkter. Deltagelse på festivaler ansees for å være en aktiv handling for å oppsøke informasjon, og skal ikke omfattes av dagens reklameforbud.

Åpen informasjon om skadevirkningen av alkohol
European Beer Consumers Union har lansert en kampanje rundt skadevirkningen av alkohol og ansvarlig bruk av alkohol. NORØL støtter seg bak denne. 

Tilgjengelighet
NORØL jobber for en heving av prosentgrensen for øl som kan selges i butikk fra dagens 4,7%, og med dette få tilbake Norges beste tradisjonelle øltype, bokkøl, på butikkene.

Diskriminering av ølkjøpere i forhold til vinkjøpere på Vinmonopolet

  • Utvalget er for dårlig
  • Kompetansen er økende, men fortsatt for lav. 
  • Ekskluderer butikkstyrke-øl
  • Vanskelig å få tak i spesielle øl pga distribusjon
  • Minimumskvote i forhold til hva produsenten kan levere
  • Restriksjon på privatimport (til fortolling)
  • Kunstig lav grense for privatimport av øl, grensen bør fjernes
  • Grensen er satt for å beskytte vinmonopolets markedsandel i dag.
Lest 2842 ganger