Dette står vi for

  •  å støtte gjenbruks- og pantsystemer som ikke svekker småbryggerienes situasjon
  •  å motarbeide fusjoner som undergraver rettferdig konkurranse og begrenser ølutvalget
  •  å motarbeide markedsmisbruk fra dominerende bryggerier  
  •  å støtte de små bryggerienes innsats for å nå fram til markedet
  •  å motarbeide tekniske handelshindringer som begrenser ølutvalget
  •  å støtte en avgiftspolitikk basert på gradert nivå, dvs lavere avgifter for de små bryggeriene
  •  å arbeide for at alle ingredienser og tilsetninger i ølet skal deklareres tydelig
  •  å arbeide for en lovgivning som sikrer forbrukerne rett skjenkevolum
  •  å støtte initiativ som stimulerer til moderat og ansvarlig bruk av øl
  •  å styrke norsk og europeisk ølkultur
Lest 2747 ganger