Medlemskap

Medlemskap:
Medlemskapet koster i dag kr: 300.- pr år. Du vil motta vårt medlemsblad Ølgjerd 3-4 ganger pr år. 

Ølgjerd:
Ølgjerd er Norges eneste øl-magasin.  Her kan du lese reisebrev, reportasjer fra festivaler og ølarrangement, og ikke minst aktuelle ølpolitiske temaer.        

Medlemsfordeler:
Som medlem i Norske Ølvenners Landsforbund får du medlemspris på våre arrangementer, eller der vi er medarrangører.
Som medlem får du også spesialpris på arrangementer som er i regi av organisasjonene tilknyttet European Beer Consumers Union(EBCU)  - som for eksempel «Great British Beer Festival».  Ved å vise gyldig Norøl-medlemskort vil du få samme betingelsene som den lokale EBCU organisasjonens medlemmer.     

Norske Ølvenners Landsforbund:
Norske Ølvenners Landsforbund – Norøl – tror at ved å satse på å formidle informasjon og kunnskap, og ikke minst via vår deltagelse i EBCU (European Beer Consumers Union - Europeiske Ølkonsumenters Union), kan vi i samarbeid med våre europeiske søsterorganisasjoner ha større mulighet til å påvirke politiske ”sleivspark”, enn hva hver enkelt organisasjon kan klare hver for seg.

Norøls rolle er, på tross av en blomstrende ølinteresse i landet, viktigere enn på lenge. Hvem ønsker å fronte det politiske? Slik vi ser det er det behov for en organisasjon som Norøl.  

Som medlem hjelper du å bidra til at vi kan jobbe videre i vår felles sak.

 

Lest 2831 ganger