Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv.

Kapittel 1. Mellommenns adgang til å oppta bestilling på alkoholholdig drikk

Kapittel 2. Innførsel

(gitt med hjemmel i § 3A-2 annet ledd, jf § 6-1 annet ledd)

Kapittel 4. Sikkerhet for alkoholavgift

Kapittel 5. Sikring av varelager

Kapittel 6. Søknadsgebyr

Kapittel 7. Bevillingshavers plikt til å avgi opplysninger til statistiske formål

Kapittel 8. Føring og bruk av register med opplysninger om innehavere av engros- og tilvirkningsbevillinger

Kapittel 9. Bevillingsgebyr

Kapittel 10. Ikrafttredelse

Tilleggsinformasjon

  • Land: Norge
  • Kategoriliste Linker: politikk
Lest 4294 ganger