Kvällens första skål

 Melodi:Gubben Noa

Nu vi dricka, nu vi dricka
kvällens första skål
För glädjen den vi tömma
och sorgerna glömma
inte hicka, när vi dricka
kvällens första skål.

Lest 2575 ganger