Water: A Comprehensive Guide for Brewers

Vann er trolig den mest kritiske og minst forståtte av fundamentene i ølbrygging. "Water" er en omfattende guide som tar mysterium ut av vannets rolle i brygging.

Boken leder bryggeren gjennom kjemi og behandling av bryggevann fra en oversikt av vannkilder, som justering av vann til forskjellige typer av øl, og ulike brygge prosesser, for spillvannbehandling.

Diskusjoner inkluderer hvordan å lese vannrapporter, forstå bidrag til smaken, rest alkalitet, malt surhet og malt mesk pH.

Tilleggsinformasjon

  • Utgivelse

  • Forfatter: John Palmer, Colin Kaminski
  • Utgiver: Brewers Publications
  • ISBN: 0937381993
  • Antall sider: 300
  • Førsteutgave(År): 2013
  • Språk(utgitt): Engelsk
  • Medieformat: Paperback
Lest 2611 ganger Sist redigert tirsdag, 25 november 2014 00:10