onsdag, 20 januar 2016 23:13

Norøls Generalforsamling, 23 Januar 2016

Takk for nå, takk for alt eller på gjensyn?

Med mindre styret får nye medlemmer som kan stake ut en nye vei for Norøl, vil Norøl opphøre i utgangen av 2016.

Fra LEDER(Hylje Mortensen): Ølgjerd 2015-1. (Lettere omskrevet)

Vi er noe ganske få som har drifta Norøl i mange år, og de siste tre årene har vi i realiteten vært en knapp håndfull som har gjort jobben. Vi har hatt flere appeller i bladet for å få tak i nye styremedlemmer uten suksess. Det sier seg selv at det ikke går i lengden.  
Vi har fortsatt en god del medlemmer, men den entusiasmen som vi kunne spore i Vidar Johnsens artikkelrekke om Norøls 20-, nå snart 22-årige historie, og særlig oppstartsårene, synes å være totalt fraværende. Det er ingen som synes å bry seg om øl i et større perspektiv ut over tilgjengelig øl i butikk, på pol og på pub. Samt brygging. En bekjent sa det ganske treffende: Vi har det for godt; aldri har tilgangen på øl vært så god, hvorfor skal vi bry oss? Legg til at vi også har så god råd at vi lever godt med ølpriser som nærmer seg vin-nivået.

Hva sitter vi igjen med etter drøyt 20 år? Våre flaggskip Juleølfestivalen og Bokkølsymposiumet (hvor særlig Juleølfestivalen var populær frem til loven ble endret som førte til at Studentsamskipnaden overtok driftsansvaret) er avgått ved en stille død. Det er på en måte trist, særlig for de av oss som har vært med en tid, men det var uten tvil en naturlig utvikling. I 2000 var disse festivalene omtrent den eneste gangen du kunne fråtse i øl som ikke var pils. I 2011, da vi hadde vår svanesang, var tilbudet ikke lenger spennende. Tiden og ølutviklingen hadde løpt i fra oss.


Politiske innspill m.m.

Vi har vært Norges eneste ølfaglige blad hvor 40 sider med stoff er presset inn på 20 sider. Vi følger med på politiske utspill og gir lyd når det er påkrevd, f.eks. i form av høringssvar. Vi stiller i massemedia når det trengs. Vi har vært med på å heve standarden for øltester i massemedia, hvilket fjorårets juleøltest viste ikke nødvendigvis er en popularitetskonkurranse. Vi representerer Norge i EBCU. For å nevne noe.

Økonomi(Bent Engen).

Da dette er et ankerpunkt er det viktig å få sagt noe om dette også. Som sagt, vi har vært kun en handfull som har drevet Norøl, og kun på frivillig basis. I tillegg har vi nok vært alt for «gjerrige», og lagt alt for stor vekt på dugnader og manuelt arbeid; som for eksempel kontingent utsendelser og lignende. Fakturautskrift på blekkskriver, manuell bretting av hundrevis av fakturaer, stemple på A-post på konvolutt, og stemple på returadresser osv. Kort og godt tunge manuelle rutiner som lett kan ta motivasjonen vekk fra enhver entusiast.

I begynnelsen ble det lagt opp til månedlig fakturering, og medlemskapene varte fra for eksempel okt-okt. Dette ble i praksis ikke gjennomførbart. Grepet var å gå få fra månedlig til 3 ganger årlig, til årlig – som i dag – i løpet av 2 år. Dette har gjort at vi har hatt bedre oversikt over hva vi faktisk har hatt disponibelt. Det er lett å leve fra «hånd til munn» når man har et etterslep av innbetalinger, og man ikke har full kontroll på inngangen av kapital.              

Det er, som sagt og skal sies, flere ulykkelige årsaker til det at det har vært dårlig økonomistyring av tidligere styrer som har gjort at vi hadde, og fortsatt har trang økonomi. Vi har vært så få at det kanskje ikke alltid har vært «rett mann på rett plass».  Når til slutt jeg og min bror (Bent og Dag Engen) tok over regnskapet, ryddet vi opp i flere års bankavstemming, sa vår revisor. «det er synd etter all denne jobben og alt er på stell, at dere nå kanskje skal legge ned».    

I tillegg til å rydde opp i regnskapet, har vi etter beste evne gjort en god del økonomiske grep; som for eksempel: Nytt og oversiktlig (online) medlems- og regnskapssystem (styreweb). Gått over til OCR innbetalinger(små ting som gjør store ting).
(Digresjon:) Da Nets gikk vekk fra å sende ut oversikt over hver enkelt transaksjon, men kun leverte «summer pr dag» uten annet enn arkivreferanser (hos Nets) var det nærmest umulig å matche innbetalinger (uten KID/OCR) mot kontingentfakturaer. Dette er faktisk en av årsakene til at vi «mistet» oversikten over medlemsregisteret. Da vi ikke viste hvem som hadde betalt kunne vi heller ikke vite hvem som (ikke) skulle motta medlemsblad. Derfor sendte vi både ut medlemsblad og kontingentfakturaer til medlemmer som ikke betalte; en jeg kjenner (som kjenner en som kjenner en..) «Jeg har ikke betalt på flere år, men jeg mottar fortsatt bladet så…» I tillegg tok det alt for lang tid før vi oppdaget hvor mange som faktisk mottok gratis blader. Aviser, puber, bryggerier, politikkere osv. Kort og godt store utgifter vi måtte gjøre noe med - og det har vi gjort!

Penger spart er penger tjent. Vi registrerte vår organisasjonen i Brønnøysund registeret, samt i frivillighetsregisteret. Dermed kunne vi søke om MVA kompensasjon (dokumentert modell – den får man mest ut av, bare man tar seg bryet å gjøre jobben); og på grunn av det har vi fått tilbake mer enn 50.000 for de siste 2 årene (tilsammen). Det er penger å ta med seg. Dette var dessverre noe vi ikke var kjent med før vi snakket med Norbrygg for tre, fire år siden. Dette har vi nå rutiner for; ikke minst nå, i siste versjon, kan dette genereres direkte ut av vårt regnskapssystem.     

Vi sparer porto på å sende ut faktura pr epost (dersom vi har en), fremfor pr post, men det vi også har gjort er å sette bort utskrift og konvoluttering til trykking – og utsendelse. Det koster litt mer enn å gjøre det manuelt, men man mister ikke motivasjonen av å tenke på neste fakturering og purring.

Vi sendte ut innbetalingsblanketter for medlemsavgiften for 2015. Da trodde vi fortsatt vi skulle klare å stable et nytt styre på bena. Det var dessverre vel optimistisk.

Pengene brukte vi til å lage (et siste?), stort og storslagent (nå ja) blad; dette, med 36 komprimerte sider med stoff.

Vi kan som sagt ikke si annet enn at økonomien er stram, men det er ikke umulig å snu skuta; vi er allerede på bedringens vei. Mye av forarbeidet for at det skal lykkes er allerede gjort, men det har slitt på motivasjonen å ha mesteparten av fokuset på økonomien og ikke det man virkelig ønsker å fokusere på – øl!  

 

Styret trekker seg ved generalforsamlingen 2016.

Hva innebærer dette? Jo, det innebærer at styret trekker seg ved årsmøtet 2016. Det vil, som vedtektene krever, bli innkalt til (ekstraordinær) Generalforsamling, men med mindre styret får nye medlemmer som kan stake ut en nye vei for Norøl, vil Norøl opphøre i løpet av 2016.

Hvor ble Norøl av?

http://anders.geekhouse.no/blog/beer/Nor-ale-mia.html har Anders Christensen noe som vel må kalles et lite oppgjør med Norøl. Les sjøl; den er verd å lese, men i korte trekk beskriver han hvilke oppgaver Norøl har pålagt seg selv (vaktbikkje), hva han savner (en forbrukerorganisasjon med skarpe tenner ....) og konkluderer med at Norøl gaper tilsynelatende over for mye og Inntil videre kan Norøl fortsatt trygt ignoreres av de instansene som den skulle være vaktbikkje overfor.

Det er harde ord, men han har helt rett. Det å kunne påvirke var min motivasjon for å gå inn i Norøl og etter hvert styret, og er grunnene til at jeg fortsatt lager bladet, Ølgjerd. Det vil jeg tro gjelder de andre i styret også. Imidlertid; Norøl har i realiteten ligget med brukket rygg siden Juleølfestivalen i 2011. Det eneste vi har kunnet bidra med deretter har vært bladet og noen politiske innspill i form av høringsnotater.

Jeg har rikelig med tanker på hvorfor det har blitt som det har blitt, noen av dem har jeg til og med delt med medlemmene i bladet, men når sant skal sies er ikke det å plassere skyld spesielt viktig.
Det viktig er å skape, gjenskape, egentlig; «en forbrukerorganisasjon med skarpe tenner, med iøynefallende pondus, med tydelig fokus og med kjapp responstid.»

Norøl gjenoppstanden?

Vi trenger nye koster som fritt kan forme veien videre for Norøl. Hva kan Norøl anno 2016 være? Hvilken rolle kan vi spille? Hvordan ønsker vi som forbrukere at ølnorge skal se ut om 10 år? 20 år?

Nåværende styremedlemmer og undertegnede redaktør stiller gjerne sine erfaringer og kunnskap til rådighet for et nytt styre, men Norøl trenger nytt blod, nye tanker, ny energi og masse motivasjon.
En eventuell avvikling av Norøl må som skrevet vedtas på en Generalforsamling. Dato: lørdag 23. januar 2016 Kl:14-16 .

 

Mer informasjon:

Sted: Kampen Bydelshus, Bøgata 21, på Kampen 
Dato: 23. januar 2016, kl 14–16

Hit kommer du enten ved å ta 60 bussen fra Jernbanetorget/Oslo S eller ta T banen (1, 2, 3 eller 4 retning Øst) til Ensjø.

BUSS: Du går av på stopp Kampen Park. Da står du utenfor Bøgata 29, og går drøyt 50 meter tilbake. Der ligger en gul mursteinsbygning vis a vis Bunnpris. Det er Kampen Bistro, men i kjelleren, med en gang du kommer inn døren, ligger bydelshuset.
T-BANEN: Du går ut av den bakre utgangen på stasjonen (retning Kampen), og går rett frem under en jernbanebro etter 100 meter.
Du går nå i Skedsmogata. Fortsett rett frem til du kommer til Bøgata  (2 - 300 meter). Ta til høyre opp Bøgata. Etter ca 100 meter kommer du til Bøgata 21 i krysset Bøgata/Nittedalsgate. Da er du fremme.
NB. Vi vil også i år lodde ut årgangsbokkøl (2009) til en fordelaktig pris.

 

PS. Saksdokumenter kan lastes ned (se Last ned vedlegg nedenfor).

Lest 32345 ganger
Mer i denne kategorien « God Jul og Godt Nytt År
From: