Norske Øl-Laug

Norske ølklubber er et nettverk av samarbeidende ølklubber og -foreninger tilsluttet Norøl. Målet for denne foreløpig løse organisasjonsformen er å etablere et forum for kontakt og erfaringsutveksling norske ølklubber imellom, til felles nytte i arbeidet . Med begrensede ressurser forsøker vi nå i den første fasen å finne fram til aktiviteter eller prosjekter vi kan konsentrere samarbeidet omkring. Der interessen er til stede, vil det bli invitert til tema-samlinger og seminarer for å styrke klubbenes eget arbeid. Internett er i denne sammenheng et viktig virkemiddel.

Grunnlaget for nettverket ble etablert ved Norøls vedtektsendring i 2000, som åpner for tilslutning av klubber. For Norøl tjener nettet gjennom et årlig Laugsmøte som rådgivende organ, med fokus på det ølpolitiske området. Innmeldte klubber betaler kontigent til Norøl i henhold til antall medlemmer. De mottar Norøls medlemsblad og er representert på Norøls årsmøte i samsvar med kontingentklassen. Klubber der minst 50 % av medlemmene har individuelt medlemskap i Norøl, kan innvilges laugsmedlemskap uten ytterligere kontingent. 

Den nye tilknytningsformen er altså et tilbud til miljøer som vil være med og jobbe for ølsaken og skape en slagkraftig forbrukerbevegelse for ølinteresserte. Det følger ingen individuelle eller kollektive medlemskap med klubbmedlemskapet. Norøl bygger fortsatt sin organisasjon på individuelt, personlig medlemskap.

Klubben Dahls Ølets Venner ble stiftet i 1992 og har i dag ca 100 medlemmer. Den er privat og lukket. Møtested/stamsted er Carl Johan Pub i Trondheim. Møter holdes hver…
DØV er en venneforening med fokus på Aass bryggeri. Vårt Øl - Vår Medlemsavis: For å sikre kontakten med alle medlemmer i Drammens Ølets Venner utgis medlemsavisen Vårt Øl ca…
Selskabet ble stiftet 18. august 1972 og vi feiret 40 års jubileum med brask og bram på stamstedet Dovrehallen i 2012. Bekjempelse av avholdsfanatisme og reguleringskåte politikere står som fremste…